Forside

Velkommen til Grundejerforeningen Stadionparkens hjemmeside

____________________________

 

 

 

Nyheder

 

26. maj 2017

 

Så lykkedes det at få tømt containergårdens fyldte containere med haveaffald. Containergården holder ekstraordinært åbent i aften (fredag d. 26. maj) kl. 18-18.30 så de beboere der blev afvist i tirsdag kan komme af med deres affald.

 

Vi beklager de eventuelle gener det har givet beboerne

venlig hilsen bestyrelsen

 

15. maj 2017

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 

Efter vedtægternes § 10 indkalder bestyrelsen hermed til Ekstraordinær Generalforsamling

 

Søndag den 11. juni 2017 kl. 9.30

 

v. Containergården i Pilehusene

(Den ekstraordinære generalforsamling afholdes umiddelbart inden Grøn Arbejdsdag)

 

Dagsorden:

 

1.Valg af dirigent

2.Valg af stemmetællere

3.Forslag til afstemning:

 

Bestyrelsen foreslår, at der opsættes gennemsigtige trapezplader på undersiden af tagspærene i foreningens carporte.

Materialeudgifterne til dette afholdes af carportkontoen. Selve opsætningen foretages af foreningens frivillige medlemmer på en separat indkaldt carportdag.

 

4.Evt.

 

 

AD3)Flere beboere har påpeget, at carportenes udformning gør, at der kan dryppe kalkholdigt kondensvand ned fra carportenes tagspær, som på sigt kan ødelægge lakken på bilerne. Dette kan løses ved, at der opsættes en trapexplade under tagspærene, således at kondensvand ledes ned til bagenden af carporten uden at blive bremset af tagspærene (se eksempel på billeder fra Den Østrigske Villaby nedenfor).

 

En ændring af carportenes udseende kræver ifølge carportregulativet en generalforsamlingsbeslutning, for at kunne vedtages.

 

Bestyrelsen har valgt at foreslå, at alle carporte får påført sådanne trapezplader for fortsat at bibeholde et ensartet udtryk på foreningens carporte. Carportfonden har de økonomiske midler til materialeudgifterne, samtidig med at der stadig er midler til løbende vedligehold og maling af carportene. Der er dog ikke midler til at hyre en håndværker til opsætningen, hvorfor bestyrelsen foreslår, at selve opsætningen foretages af os selv.

For at anerkende at der er beboere, der af den ene eller anden grund ikke kan forventes at kunne montere pladerne selv, foreslår bestyrelsen, at opsætningen sker til en separat indkaldt frivillig carportdag, hvor vi i fællesskab kan få opsat trapezpladerne.

 

På denne måde bibeholdes det ensartede udtryk af carportene, uden at det vil kræve en øget økonomisk udgift for indehaverne af carportbrugsretten.

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2017

 

GRØN DAG – FORÅRET 2017

 

Så er det atter tid til at give en hånd med til at få holdt ukrudtet nede og spare penge på kontingentet til gartner, hvis alle hjælper til. Grundet en masse helligdage falder forårets vedligeholdelsesdag lidt senere end vi plejer.

 

Der holdes der fælles vedligeholdelsesdag søndag den 11. juni kl. 10 ved containergården

 

Vi starter med morgenbrød og kaffe.

 

Vi fik som bekendt lige før jul godkendt vores vedligeholdelsesplan for Stadionparken hvorfor vi dette år skal i gang med at genplante træer. Efter råd fra gartner bliver dette dog først på efterårets grønne dag.

 

Vi har i de sidste år nået rigtig meget på vedligeholdelsesdagene – så stor tak til alle de aktive der har været mødt frem, men vi kan bruge endnu flere hænder. Vi opfordrer alle parceller til at bidrage med at holde foreningens fælles arealer og i sidste ende spare penge på vedligeholdelse af grønne arealer. Og her bliver pænere at bo.

 

Kan du ikke deltage på dagen, vil vi fra bestyrelsen opfordre dig til, at bidrage på anden vis. Du kan henvende dig på bestyrelsen@stadionparken.dk og få tildelt en opgave.

 

april 2017

 

CARPORTE

 

Bestyrelsen har været rundt og efterse carportene. I den forbindelse har vi flere steder konstateret, at nogle har undladt at male eks. bagbeklædning, sternbrædder eller andet. Bestyrelsen gør opmærksom på at ALT træværk skal males. Når carportene skal males igen næste år vil bestyrelsen følge op på at alle carporte bliver malet efter retningslinjerne.

 

I forbindelse med gennemgangen er der ligeledes konstateret 5 carporte der slet ikke er blevet malet i forbindelse med sidste malingsrunde. Disse 5 carporte skal males DETTE år efter retningslinjerne i carportregulativet paragraf 8. Pågældende ejere af carportbrugsretten vil blive orienteret skriftligt i deres postkasse.

 

I samme omgang vil vi gerne indskærpe at carportene KUN må bruges til opbevaring af indregistrerede motorkøretøjer. Der må ikke opbevares dæk, møbler og andet i carportene, jævnfør carportregulativet paragraf 7.

 

april 2017

 

FÆLLES INDSATS MOD INDBRUD

 

Flere beboere har efterlyst en fælles indsats mod indbrud, evt. i form af tilmelding til nabohjælp. Hvis man vil være med til at sidde i et udvalg der undersøger konkrete bud på sådanne fælles indsatser kan man kontakte Merete Malling (P76) fra bestyrelsen.

 

 

april 2017

 

HJEMMESIDE OPDATERET

 

Hjemmesiden er nu blevet opdateret.

Hvis du oplever links der ikke virker, eller oplysninger du ikke kan finde er du velkommen til at sende en mail til bestyrelsen@stadionparken.dk

 

 

 

april 2017

 

SOMMERFEST

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 19. august 2017. Her afholdes årets sommerfest i Stadionparken