Forside

 

Nyheder

 

 

8. september 2017

GRØN DAG– EFTERÅRET 2017

 

Så er det atter tid til at give en hånd med til at få holdt ukrudtet nede og spare penge på kontingentet til gartner, hvis alle hjælper til.

 

Der holdes der fælles vedligeholdelsesdag søndag den 8. oktober kl. 10 ved containergården

 

Vi starter med morgenbrød og kaffe.

 

Vi har i de sidste år nået rigtig meget på vedligeholdelsesdagene – så stor tak til alle de aktive der har været mødt frem, men vi kan bruge endnu flere hænder. Vi opfordrer alle parceller til at bidrage med at holde foreningens fælles arealer og i sidste ende spare penge på vedligeholdelse af grønne arealer. Og her bliver pænere at bo.

 

Kan du ikke deltage på dagen, vil vi fra bestyrelsen opfordre dig til, at bidrage på anden vis. Du kan henvende dig på bestyrelsen@stadionparken.dk og få tildelt en opgave.

 

 

 

8. september 2017

 

TAGRENDER PÅ CARPORTE

 

Bestyrelsen har fået et par henvendelser omkring overfyldte tagrender på carportene. Husk at det er indehaveren af carportbrugsretten der står for vedligeholdelse af carportene. Herunder også rensning af tagrender

 

 

 

 

30. august 2017

 

Tid til den årlige container- og beholdervask af ”Madaffaldscontainere”

Alle beholdere og containere, der benyttes til den kommunale indsamling af madaffald vil blive vasket i løbet af de to første uger af september. Dette vil ikke få indflydelse på de ordinære tømninger af madaffald. Vask af containerne kan ikke i alle tilfælde foregå på samme tid som den almindelig tømning. Derfor vil enkelte ejendomme opleve, at de får en ekstra tømning i denne periode. Dette skyldes, at det i forbindelse med vask er nødvendigt at tømme containerne for indhold først. Ejendomme med to-kammer beholdere til vil få vasket begge kamre.

Vi forventer ikke, at dette giver problemer på den enkelte ejendom.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer er du velkommen til at kontakte Vestforbrænding’s kundeservice på 70 25 70 60 eller via http://www.vestfor.dk/Om-Vestforbraending/Kundeservice/Mail-til-kundeservice

 

 

 

Velkommen til Grundejerforeningen Stadionparkens hjemmeside

____________________________