Forside

Velkommen til Grundejerforeningen Stadionparkens hjemmeside

____________________________

 

 

 

Nyheder

 

24. maj 2018

GRØN ARBEJDSDAG FORÅR 2018

 

Så er det atter tid til at give en hånd med til at få holdt ukrudtet nede og spare penge på kontin-gentet til gartner, hvis alle hjælper til.

 

Der holdes der fælles vedligeholdelsesdag søndag den 3. juni kl. 10 ved containergården

 

Vi starter med morgenbrød og kaffe.

 

Vi har i de sidste år nået rigtig meget på vedligeholdelsesdagene – så stor tak til alle de aktive der har været mødt frem, men vi kan bruge endnu flere hænder. Vi opfordrer alle parceller til at bidrage med at holde foreningens fælles arealer og i sidste ende spare penge på vedligeholdel-se af grønne arealer. Og her bliver pænere at bo.

 

Til årets grønne arbejdsdag skal vi bl.a. have slebet og malet vores borde/bænkesæt igen. I den forbindelse efterlyser bestyrelsen beboere der vil medbringe rystepudsere, båndslibere eller lig-nende. Kan du medbringe en sådan slibemaskiner hører bestyrelsen gerne fra dig på bestyrel-sen@stadionparken.dk.

 

Kan du ikke deltage på dagen, vil vi fra bestyrelsen opfordre dig til, at bidrage på anden vis. Du kan henvende dig på bestyrelsen@stadionparken.dk og få tildelt en opgave.

 

 

24. maj 2018

MALING AF CARPORTE

 

Som nævnt på generalforsamlingen skal der i år males carporte. Carportkontoen betaler maling og pensler, mens det er ejeren af carportbrugsretten der skal sørge for at få malet carporten.

ALLE carporte skal males. Alt træværk skal males, også indvendige spær (dette gælder uanset om man har tilmeldt sig opsætning af trapezplader eller ej).

Maling og pensler udleveres om tirsdagen i containergårdens åbningstid (startende fra tirsdag d. 29. maj og følgende tirsdage). Resterende maling samt brugte pensler skal returneres igen – ligeledes i containergårdens åbningstid.

Jf. carportregulativet paragraf 8 har indehaveren af carportbrugsretten indtil 1. oktober til at få malet carporten. Er carporten endnu ikke malet 1. oktober bestiller bestyrelsen en maler – udgifterne til denne opkræves brugsretsindehaveren via førstkommende kontingentindbetaling.

 

15. april 2018

 

NYE POSER TIL MADAFFALD

 

Klik her for at læse mere

 

 

4. april 2018

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2018

 

Klik her for at læse referatet

 

 

28. marts 2018

 

REN BY - AFFALDSINDSAMLING

 

Albertslund Kommune vil gerne genoplive tidligere tiders ”Ren by”-koncept. I den forbindelse er det muligt at tilmelde grundejerforeningen til den årlige nationale affaldsindsamling der foregår søndag d. 22. april (til og med søndag d. 29. april)

Hvis man ønsker at medvirke til den store affaldsindsamling ved at samle affald på fællesområder og på stisystemerne rundt om foreningen bedes man skrive til bestyrelsen@stadionparken.dk senest søndag d. 8. april. Bestyrelsen har desværre ikke mulighed for at deltage selv, men vil samle evt. interesserede navne ind og videreformidle disse til Agendacentret, der herefter vil sørge for at de interesserede får udleveret affaldssnappere og affaldssække søndag d. 22. april, ligesom de afhenter og vejer det indsamlede affald og i samme omgang fotograferer indsamlingsholdet i weekenden d. 28.-29. april.

 

 

28. marts 2018

 

FORÅRETS GRØNNE ARBEJDSDAG

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag d. 3. juni. Her afholder vi forårets grønne arbejdsdag. Nærmer information følger

 

28. marts 2018

 

OPSÆTNING AF TRAPEZPLADER I CARPORT

 

På generalforsamlingen blev det vedtaget at interesserede indehavere af carportsbrugsretten havde mulighed for at opsætte trapezplader på undersiden af spærrene for at undgå dryp af kondensvand. Bestyrelsen bestiller de materialer der skal benyttes og laver en vejledning til hvordan pladerne skal opsættes. Materialerne betales af carportkontoen. Det er den enkelte brugsretsindehaver der selv skal stå for monteringen af pladerne. Ønsker man at opsætte trapezplader i sin carport bedes man skrive til bestyrelsen@stadionparken.dk senest søndag d. 1. maj 2018.

 

16. januar 2018

 

SOMMERFEST 2018

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag d. 18. august 2018. Her afholder vi den årlige sommerfest for grundejerforeningen Stadionparken