Forside

Velkommen til Grundejerforeningen Stadionparkens hjemmeside

____________________________

 

 

 

Nyheder

 

21. december 2017

AFFALD I FORBINDELSE MED JUL OG NYTÅR

 

Hermed lidt info vedrørende affald imellem jul og nytår:

-Juletræer kan sættes på hjørnet foran containergården fra den 24. december til den. 15. januar. Herefter vil de blive afhentet

-Husk at gavepapir og gavebånd skal i restaffald. Det må IKKE komme i papircontainerne. I den forbindelse skulle alle gerne have fået en ekstra papirsæk fra Vestforbrændingen til restaffald. Denne sæk kan bruges til det ekstra affald der genereres i forbindelse med jul og nytår. Den skal blot sættes ud ved siden af containeren til rest/madaffald i forbindelse med at disse tømmes. Har man ikke modtaget en sådan sæk, og ønsker man en, bedes man selv kontakte Vestforbrændingen. Alternativt kan man aflevere gennemsigtige plastsække med gavepapir i småt brændbart i forbindelse med containergårdens åbning.

-Containergården holder normalt åbent mellem jul og nytår (tirsdag kl. 18-18.30)

-I forbindelse med nytårsaften er det de enkelte beboeres ansvar at der ryddes op for afbrændt fyrværkeri m.m. på foreningens fællesarealer. Brugt fyrværkeri skal i restaffald (alternativt i containergårdens småt brændbart). Ubrugt fyrværkeri skal i den røde boks til farligt affald.

 

HUSK at man altid på https://selvbetjening.vestfor.dk kan købe mærkater til ekstra tømninger. Har man en periode for meget affald kan man blot sætte en sæk affald påført en af de købte mærkater ved siden af sin affaldscontainer, så vil renovationsfolkene tage den med. De i postkassen udleverede sække til restaffald i forbindelse med jul og nytår behøver ikke at påføres sådanne mærkater.

 

 

 

8. november 2017

 

NY SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSEN

 

Til information er der sket rokeringer i bestyrelsen: Aino Adamsen er fratrådt sin bestyrelsespost da hun er fraflyttet foreningen. Suppleant Lene Christensen har overtaget Ainos bestyrelsespost.

Pia Hjort har af prioriteringshensyn måtte fratræde sin post som suppleant.

 

 

 

8. november 2017

 

NABOHJÆLP

 

Du kan stadig nå at tilmelde dig nabohjælp. Der er i dag rundsendt mail vedrørende dette. Nærmere information ved henvendelse hos Merete i Pilehusene 74

 

 

29. september 2017

AFFALDSORDNING I STADIONPARKEN

 

Kære beboere i Stadionparken.

Bestyrelsen har pt. meget fokus på de mange problemer som mange beboere oplever i forhold til manglende tømninger af affald - både ved matriklen samt i miljøspotsne. Vi er løbende i kontakt med såvel Agendacentret, Albertslund Kommune samt Vestforbrændingen og har ved flere lejligheder gjort opmærksom på de meget utilfredsstillende forhold. Pt har vi på foreningens vegne sendt to officielle klager afsted. Dette har medført at vi nu har fået en personlig kontakt hos Vestforbrændingen som vi skal kontakte direkte hvis der opstår problemer, ligesom vores sidste klage nu er havnet på borgmester Steen Christiansens bord. Albertslund Kommune har påpeget overfor Vestforbrændingen og M. Larsens vognfirma at der skal være øget fokus på Stadionparken, ligesom bestyrelsen er blevet bedt om at kontakte kommunens miljø- og teknikplanlægger direkte hvis vi fortsat oplever problemer. Vi håber at det øgede fokus dermed kan gøre at vi fremover ikke længere oplever problemer med affaldstømningen i Stadionparken.

 

Desto mere absurd er det at vi så sent som dags dato har måtte meddele såvel kommunen som Vestforbrændingen at der i dag ikke er blevet tømt mad- og restaffald samt at der stadig er beboere der ikke har fået vasket deres containere som ellers skulle være sket for en lille uge siden.

 

I fald man fremover oplever problemer i forbindelse med tømning af affald er man velkommen til at skrive til formanden@stadionparken.dk. Bestyrelsen vil så videreformidle evt. problemer direkte til såvel kommunen som Vestforbrændingen i håb om at der bliver rettet op på de mange problemer.

 

Mvh Bestyrelsen